Tysk
Engelsk
Downloads
Indkøbsliste
Kontakt
Alle nyheder
Om NAC
 
 

"Alt kan ikke blive ved det gamle, man må tænke nyt"


Med mine 15 års erfaring inden for salg af industrikemikalier for førende amerikanske samt tyske producenter, stod det klart for mig ved etableringen af NAC Europe for 10 år siden, at firmaet kunne gøre en forskel i denne branche.

 

Skadeservice branchen har hidtil været afhængig af anvendelsen af potentielt sundhedsskadelige kemiske produkter for at kunne løse de forskelligartede opgaver, som den stilles overfor. Inden for desinfektion og skimmelsanering har man været nødt til at anvende miljøbelastende biocider og andre farlige kemikalier for at komme sygdomsfremkaldende bakterier og skimmelsvampe til livs. Inden for lugtsanering har man i årevis anvendt giftig ozon og miljøbelastende kemiske foggere. Anvendelsen af sådanne produkter har dog vist sig at være et sundhedsmæssigt problem for skadeservice medarbejdere og ikke mindst for skadelidte, og den tiltagende fokus i offentligheden generelt omkring de sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af kemiske produkter stiller skadeservice branchen overfor nogle store udfordringer og vigtige valg.

 

Endvidere har EU netop vedtaget ”REACH” forordningen, som blandt andet omhandler ”princippet om substitution”. Princippet om substitution går i sin enkelthed ud på, at man som virksomhed skal påtage sig et ansvar og søge at erstatte potentielt sundhedsskadelige produkter med mindre farlige produkter!

 

Produkter fra NAC Europe er nøje udvalgt blandt verdens førende producenter af tidens mest innovative og miljøvenlige produkter til skadeserviceindustrien.

 

Vor fokus er at tilbyde branchen sikre og bæredygtige alternativer til de produkter, som måske anvendes i dag. Vi be- stræber os ikke kun på at levere et produkt, men en færdig, helstøbt og gennemtænkt løsning, som sikrer stor accept hos skadeservice medarbejdere, skadelidte og forsikringsselskaber.

 

I et konkurrencepræget marked er det de virksomheder med et godt image og brand, som opnår størst succes på sigt. Ved at implementere produkter fra NAC Europe i din virksomhed, viser du offentligheden, at du tager et bevidst valg, som sig-nalerer ansvarlighed overfor miljø og mennesker. Det styrker dit image - og dermed også din konkurrenceevne.

 

God fornøjelse med hjemmesiden.

 

Jesper Natorp

CEO

 

Innovative og miljøvenlige produkter til den europæiske skadeservicebranche