Brand

WMT

Om WMT Thermosysteme

Ikke destruktiv udtørring af væg, gulv- og loftskonstruktioner med infrarød teknologi efter vand- og fugtskader.

SATS på originalen!

 • WMT Drypanels skaber værdi og tørre bygninger
 • Effektiv tørring af problematiske vandskader
 • Drypanels er infrarød varme når det er bedst og mest sikkert at anvende
 • Drypanels skaber store energibesparelser og sikrer at både forsikringsselskaber og skadeservice firmaer sparer penge på energi, og dermed bidrager positivt til deres klimaregnskab og FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
  Mål 7: Bæredygtig energi. 
 

Først med infrarød
I mere end 15 år har WMT´s dedikerede ingeniører udviklet og konstant optimeret firmaets velkendte produkter baseret på infrarød varmeteknik.

Drypanels – varmepaneler fra østrigske WMT Thermosysteme GmbH fremstår derfor i dag som et højt værdsat og stærkt værdiskabende produkt hos den europæiske skadeservice industri.

WMT Drypanels har med succes været anvendt i Skandinavien i nu mere end 10 år og har bidraget til en hurtig, enkel, lønsom og særdeles effektiv tørring af tusindvis af problematiske fugtskader.

Drypanels fungerer perfekt alene eller som system-komponent i et større tørre-/affugtningssystem baseret på adsorptions- eller kondensaffugtning.

Drypanel
Infrarød DryPanel® fra WMT accelererer med succes saneringen af vandskader og reduktion af fugt i vægge m.v. Fugt fjernes ved jævn opvarmning af bygningskonstruktionen ved hjælp af infrarød strålevarme og frigives effektivt til rumluften gennem fordampning.

Anvendelsesområder
På grund af deres lave vægt og fleksible installationsmuligheder er infrarød DryPanel® ikke kun ideelt egnet til sanering af små og mellemstore vandskader, men bidrager også som en systemkomponent ved større og mere komplekse vandskader sammen med sorptions- el. kondensaffugtning.

Innovativ teknologi til de højeste krav
Infrarød DryPanel® satte nye standarder med hensyn til pålidelighed og energieffektivitet. Over 50.000 timers udholdenhedstest garanterer høj pålidelighed på stedet med lille installationsindsats og ingen vedligeholdelsesomkostninger. Den innovative Flatpanel-teknologi imponerer med sine korte opvarmningstider og lave strømforbrug, da hele rummet ikke skal opvarmes. På grund af den lave strømtilslutningsværdi er det let muligt at placere flere enheder i et rum.

Infrarød princippet
Infrarød varme er baseret på princippet om solstråling. Mens der med konventionelle opvarmningsmetoder kun er luften der opvarmes, kan bygninger absorbere strålevarme direkte. DryPanel® bruger dette princip for en hurtig og målrettet tørreeffekt. Den høje ydeevne af vores infrarøde varmepaneler afspejles ikke kun i strømforbruget, men også i det fremragende forhold mellem brugt energi og leveret strålevarme.

Tørreproces – Funktionsprincip

Ved hjælp af WMT FlatPanel-teknologi dannes infrarød C-stråling på den indvendige varmeplade, hvorved væggens overflade og luftrummet mellem pladen og murværket først opvarmes.

Den lagrede varmluft optager fugt og stiger op gennem udluftningsslidsen, samtidig suges kølig og tør luft ind nedefra. Denne cirkulation bevirker, at mellemrummet mellem panel og væg aldrig bliver mættet med fugt og murværket udtørres kontinuerligt.

Ved større vægtykkelser fremkommer en dobbelteffekt. Udover den beskrevne sugeeffekt/skorstenseffekt opstår en trykeffekt, der beror på byggefysiske love. Disse bygger på, at fugt altid bevæger sig væk fra varme zoner. Derved afgives fugtigheden også på den modsatliggende vægoverflade til rumluften.
Den opnåede infrarøde stråling gennemvarmer alt efter påvirkning fra omgivelserne, sågar murværk på 50 cm og derover.

Ved denne enestående tørreproces fremskynder WMT Infrarød DryPanels effektivt og blidt saneringen efter vandskader og det endda ved et lavt strømforbrug.

 

På illustrationen til højre ses infrarøde varmestråler trænger dybt ind i bygningskonstruktioner og tørrer effektivt og pålideligt.

 • Direkte gennemvarmning af murværk
 • Trækvirkning gennem varmeopdæmning/
  skorstenseffekt
 • Trykvirkning gennem byggefysik
 • Naturlig udluftning af fugt eller kombination med kondensaffugter

DryPanel er mester i energibesparelse

Alle WMT Drypanels er suveræne energisparere, men det nye Drypanel PRO overgår alt!

Når man sammenligner energiforbruget for forskellige vægudtørringsmetoder, kommer Drypanel PRO klart frem som den mest effektive løsning.

Produkter