Brand

Gregomatic

Om Gregomatic

Vakuum-afvaskning af overflader — en schweizisk succeshistorie
I 1980’erne blev begrebet overfladerengøring omdefineret. Med teknisk dygtighed og stor udholdenhed lykkedes det opfinderen Gottfried Gremminger at udvikle en skånsom og varig vakuum vaskeproces – Gregomatic vaskemaskinen var født og modtog tre guldpriser på opfindermesser.

Bæredygtighed
Gregomatic er et koncept, der i enhver henseende fokuserer på bæredygtighed. En robust, pålidelig og energi- og vandbesparende enhed, der er i stand til at dybderense porer og samtidig fjerner spildevandet samtidig med at selve overfladen og miljøet skånes. Et avanceret men ukompliceret system med en vindende brugervenlighed og alsidighed. Gregomatic fjerner fuldstændig og skånsomt ikke alene almindelig støv og snavs, men også fedt, bakterier og giftstoffer fraoverflader i alle materialer og strukturer.

 

Gregomatic kan anvendes næsten overalt
I forbindelse med vedligeholdelsen af offentlige transportmidler er Gregomatic f.eks. en uundværlig hjælp. Snavsede sæder, klæbrige gelændere, tilsmurte vægge og gulve – efter anvendelse af vakuum-vaskemaskinen er køretøjet igen så godt som nyt.
Monumenter og historiske bygninger påvirkes af røggas, sod, vind og vejr. Gregomatic vakuum vaskemaskinen opfrisker på skånsom vis deangrebne overflader. Sarte og porøse overflader beskadiges ikke, især da der ikke anvendes aggressive kemikalier.
På fødevare- og sundhedsområdet letter Gregomatic indførelsen af et tilnærmelsesvist kimfrit arbejdsmiljø, brandsanitører bygger på lugteliminering, rengøringsfirmaer sværger til apparatets alsidighed og operatører af kraftværker er begejstrede for den dybdegående renhed.
Anvendelsesmulighederne for Gregomatic vakuum vaskesystemet er næsten ubegrænsede. Frem for alt anvendes det på områder, hvor konventionelle rengøringssystemer når deres grænser og kræver ubehagelige kompromiser.

Gregomatic vakuum vaskemaskine -Sådan virker den
Denne unikke renseteknologi er omdrejningspunktet i EasyClean Concept.
Smart teknologi – enkel at anvende med et perfekt resultat.

Koldt vand fra hanen sprøjtes og hvirvles rundt vha. undertryk og binder og vasker således snavs fra hver pore – selv de usynlige nanopartikler. Således renses en hvilken som helst overflade, uanset hvor uregelmæssig og porøs, for enhver form for forurening helt ned til en dybde af 10 mm. Et lukket kredsløb med separate frisk- og spildevandsbeholdere letter en miljørigtig bortskaffelse af spildevand. Forskelligt udformede mundstykker gør det muligt at rengøre forskelligartede overflader.

Vakuum-vask metoden lader, med sit lukkede kredsløb intet støv eller kimpartikler undvige i luften og forårsager heller ingen overdreven høj luftfugtighed. Giftigt spildevand neutraliseres eller bortskaffes særskilt, hvis det er nødvendigt. Der vil ikke rinde fugt ned fra vægge og lofter, da overfladerne tørrer omgående. Der opstår ingen mekaniske, kemiske eller vand-/dampskader. Da Gregomatic kun anvender vand til rensning i et lukket kredsløb og kemi alene anvendes i forbindelse med stærkt forurenede overflader, belastes miljøet ikke unødvendigt. Miljømæssig ansvarlighed er nu også inden for rengøringsbranchen vigtigere end nogensinde før.

Alle dine fordele ved EasyClean Concept

Miljøansvarlighed
Har dit firma en overordnet miljøpolitik, så vil EasyClean Concept være med til at understøtte denne. Minimalt vand- og kemiforbrug giver i sig selv en mindre belastning af miljøet. Endvidere bidrager EasyClean Concept med et renere arbejdsmiljø til glæde for skadeservicemedarbejdere samt skadelidte. Du kan overfor forsikringsselskaber m.v. dokumentere, at dit firma bevidst tager initiativ til at nedbringe jeres CO2 fodaftryk blandt jeres kunder. Dit firmas adfærdsændring bidrager til mere succes og forbedrer dit omdømme og image.

Arbejdssikkerhed
Mange rengøringsopgaver indenfor skadeservicebranchen er forbundet med kontakt med sundhedsskadelige stoffer som eksempelvis sod, fækalier, blod og anden svær organisk/biologisk forurening. I øjeblikket er der stor fokus på kræftrisikoen, når brandmænd udsættes for giftige og kræftfremkaldende sodpartikler på deres branddragter samt andet materiel. Det samme gør sig gældende for skadeservicemedarbejdere. Når skadeservicemedarbejdere ankommer til brandtomten, er røgen væk, men luften kan stadigvæk indeholde et stort antal sodpartikler. Ved de nuværende manuelle rengøringsmetoder, klude og spande, kan det ikke undgås, at skadeservicemedarbejderen udsættes for giftig sod på arbejdstøj, hud og ved indånding af partikler.

Småt og stort løsøre/indbo, som er forurenet med sod, håndteres og køres på lager, hvor det opbevares og efterfølgende manuelt rengøres for sodpartikler. Skadeservicemedarbejdere udsættes dermed ofte for sundhedsskadelige sodpartikler.
Ved brugen af Gregomatic vakuumvaske teknik vil kontakt med giftige sodpartikler reduceres til et absolut minimum, og sundhedsrisikoen nedsættes dermed betragteligt. Det samme gælder naturligvis for arbejde med rengøring af virus-, bakterie- og svampeinficerede områder. Vi kalder det for TOUCH FREE CLEANING.

 

Arbejdsglæde
EasyClean Concept er en game-changer indenfor skadeservicerengøring og vil med sikkerhed være populært blandt dine medarbejdere. Mindre håndtering og opvridning af beskidte og forurenede klude, ingen håndtering af rengøringsspande med forurenet spildevand, ingen manuel aftørring af vægge, loft og gulve. Intet beskidt vaskevand, der rinder ned ad arme, vægge og loft og forurener arbejdsområdet.
Mindre kontakt med kemi. Væsentligt mindre kropsbelastende manuelt arbejde samt bedre arbejdsstilling, derfor mere skånsomt for kroppen. Rengøring med Gregomatic vakuumvaske teknik motiverer medarbejderen og de flotte og rene overflader gør rengøring til en sand fornøjelse.

Perfekte rengøringsresultater – hver gang
Kombinationen af Gregomatic vakuum-vasketeknikken og vore godkendte specialkemikalier garanterer, at hver eneste rengøringsopgave, hvor EasyClean Concept bruges, bliver udført til perfektion.
Helt rent dybt ned i overfladen, fri for sundhedsskadelige stoffer og lugtpartikler og skal der efter endt rengøring males, så bliver maleren fornøjet over de rene overflader.

Produkter